Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Càtedra WeCare
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Scroll cap amunt

Damunt

RecerCaixa – com ha anat el primer any del projecte?

RecerCaixa – com ha anat el primer any del projecte?

Dignitat percebuda, desig de control i desig d’avançar la mort en pacients amb càncer avançat

¿Quin és el tema d’aquest estudi?

Aquest estudi descriurà la relació entre la percepció de la dignitat, el desig de control i el desig d’avançar la mort. A més es detectaran àrees de sofriment pels pacients amb càncer avançat que fins ara no s’han controlat. També s’identificaran situacions que provoquen sofriment emocional per una manca de control o autonomia. Això permetrà el desenvolupament de plans de cures segons les necessitats dels pacients i facilitarà les decisions i l’autonomia dels pacients.

Objectius

  1. Analitzar la relació entre percepció de dignitat, control i desig d’avançar la mort en pacients amb càncer avançat.
  2. Comprendre el desig de control en aquests pacients.
  3. Explorar de què manera el desig de control o d’autonomia es relaciona amb el desig d’avançar la mort que poden presentar.
  4. Explorar les necessitats dels pacients que expressen major desig de control.

¿A què ens hem dedicat aquest any?

Publicacions – articles relacionats amb aquest estudi

Rodríguez-Prat, A., Monforte-Royo, C., Porta-Sales, J., Escribano, X., & Balaguer, A. (2016). Patient Perspectives of Dignity, Autonomy and Control at the End of Life: Systematic Review and Meta-Ethnography. PLoS ONE, 11(3), e0151435. (link)

Rodríguez-Prat, A; Escribano, X. A philosophical view on the experience of dignity and autonomy through the phenomenology of illness. Journal of Medicine and philosophy. 2016. Accepted.

Rodríguez-Prat A, Monforte-Royo C. 25 years after Intoxicated by My Illness. Challenges for Medical Humanities. Lancet. 2016. (Accepted, 10 October).

Congressos:

Rodríguez Prat, A, Monforte-Royo C, Balaguer A. “Assumptions on Dignity and the Value of Life in Terminally Ill Patients. A Review of Argument-based Ethics Literature. 9th World Research Congress of the European Association for Palliative Care. 9-11 June 2016. Dublin, Ireland

Guerrero-Torrelles, M, Rodríguez-Prat, A, Porta Sales J, Balaguer A, Monforte-Royo C. Recomendaciones para abordar el deseo de adelantar la muerte: una revisión sistemática de la literatura. XI Congreso Nacional de la Asociación Española de Cuidados Paliativos,12-14 Mayo de 2016. Sevilla, Spain.

Treball de camp:

Més de 140 pacients s’han inclòs a l’estudi transversal aquest any, es preveu la inclusió d’uns 60 pacients addicionals en 2017.

Entrevistes amb pacients: Un aspecte fonamental d’aquest estudi és la interacció amb pacients per comprendre millor la seva situació. L’equip ha realitzat entrevistes individuals per entendre el control en el context de pacients amb càncer avançat. Es realitzaran més entrevistes durant l’any 2017 per aconseguir una visió global de les necessitats d’aquests pacients.

 

image_320 

 

WeCare: Atenció al final de la vida. Compartim amb tú la nostra recerca

Inscriu-te al butlletí
X

Vols estar informat dels nostres propers events?