Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Càtedra WeCare
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Scroll cap amunt

Damunt

Programa de desenvolupament i lideratge en recerca de cures pal·liatives

Programa de desenvolupament i lideratge en recerca de cures pal·liatives

El programa de desenvolupament i lideratge en recerca de cures pal·liatives de la càtedra WeCare és una iniciativa que promou investigadors joves, sensibles a la realitat clínica, capaços de fer-se preguntes i oferir respostes basades en la recerca més rigorosa. Amb aquest programa, la càtedra contribueix a un dels reptes actuals en l’àmbit de cures pal·liatives: la recerca i la presa de decisions basades en l’evidència científica.

La base del programa: atracció de talent i mentorització individualitzada

Cada candidat seleccionat té el seu propi mentor. Junts estableixen un pla d’acció amb un itinerari formatiu individualitzat, i marquen objectius i prioritats del seu desenvolupament com a investigador de l’àmbit. A més a més, el programa facilita l’accés a la formació.

Aspectes fonamentals del programa

Recerca

A tots els participants del programa que no disposen d’un doctorat, se’ls orienta a l’accés a un programa de doctorat.  Amb els participants que ja disposen del títol de doctor, es treballa la seva capacitat investigadora cap al lideratge dels seus propis projectes.

Ensenyament i difusió

Els participants del programa s’involucren a les activitats formatives i de difusió d’evidència científica en contextos clínics, universitaris o de la societat en general.

Una part del programa està dirigit a fomentar les seves competències perquè una vegada generat el coneixement, siguin capaços de transferir-lo i difondre’l als professionals de la salut, als pacients, als seus familiars i a la societat en el seu conjunt.

Un resum d’aquests anys…

El programa ha format 8 investigadors amb diferents perfils professionals: 2 metges, 4 infermeres, 1 filòsofa i 1 psicòleg. Dels quals, 2 ja han obtingut el doctorat, 5 estan cursant un programa de doctorat propi i 1 està treballant com a investigadora post-doctoral.

Els participants han impartit docència als graus d’infermeria i medicina de la UIC, han realitzat més de 20 comunicacions o ponències a congressos i han participat en cursos, sessions formatives o trainings para professionals de la salut.

La càtedra seguirà formant investigadors com aquests perquè es converteixin en professionals de renom nacional i aportin una perspectiva innovadora en l’àmbit de cures pal·liatives.

WeCare: Atenció al final de la vida. Compartim amb tú la nostra recerca

Inscriu-te al butlletí
X

Vols estar informat dels nostres propers events?