Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Càtedra WeCare
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Scroll cap amunt

Damunt

Desig d’Avançar la Mort: visió clínica d’un nova-vella síndrome?

Càtedra WeCare: Atenció al final de la vida. Universitat Internacional de Catalunya.
Barcelona, 29-30 Novembre 2013

Objectius:

  • Contribuir en la difusió del concepte i del coneixement actual sobre el desig d’adelantar la mort entre profesionals i persones interessades en el tema.
  • Fomentar una xarxa de metges i investigadors interessats en els aspectes clínics de l’atenció al final de la vida.
  • Discutir i compartir els coneixements actuals sobre el desig d’avançar la mort en pacients amb malaltia avançada.
  • Explorar les possibilitats i oportunitats d’un estudi europeu sobre el desig d’avançar la mort amb aliances internacionals.

 

Calendari del Workshop

Divendres, 29 de Novembre
10:00 Registre
10:30 Presentació WeCare
Presideix l’Honorable Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Sr. Boi Ruiz
11:00 Pausa Cafè amb els assistents a la presentació
11:30 Desig d’avançar la mort: què pot significar per al pacient que ho expressa. Desig d’avançar la mort: resultats d’una Metaetnografia
Dra. Cristina Monforte
11:50 Resultats d’un recent estudi realitzat en les cures pal·liatives: el design d’avançar la mort i la supervivencia. Resultats SeViDAM
Sr. Christian Villavicencio
12:10 WTth and MIL a model Resultats SeViDAM
Dra. Steffi Lichtenfeld i Dra. Cristina Monforte
12:30 Debat i preguntes Dr. Albert Balaguer i Dr. Markus Meier (moderadors)
13:00 Dinar
14:00 Desig d’avançar la mort: des del punt de vista filosòfic. Les actituds i els desitjos d’eutanàsia en pacients amb càncer avançat.
Dr. Lars Matersdvedt
14:20 Desig d’avançar la mort: des del punt de vista clínic. Ètica la final de la vida i la presa de decisions.
Dr. Chris Gastmans
14:40 Debat i preguntes Dr. Lars Matersdvedt i Dr. Chris Gastmans
15:10 Pausa Cafè
15:40 Desig d’avançar la mort: des del punt de vista sociològic. Decisions mèdiques al final de la vida: el seu ús difereix en els grups de pacients vulnerables?
Dr. Luc Deliens
15:55  Desig d’avançar la mort: des del punt de vista clínic. Qüestions de “vida” i “mort” per als pacients que reben cures pal·liatives
Dr. Alberto Alonso
16:10 Pendent del títol de la ponència Dr. Gerrit Frerich
16:25 Debat i preguntes Dr. Luc Deliens i Dr. Alberto Alonso
16:50 Debat general i comentaris
Despedida
Dr. Albert Balaguer, Dr. Josep Porta i Dra. Cristina Monforte
Ponents: Dra. Cristina Monforte, Sr. Christian Villavicencio, Dra. Steffi Lichtenfeld, Dr. Lars Matersdvedt, Dr. Chris Gastmans, Dr. Luc Deliens, Dr. Alberto Alonso, Dr. Gerrit Frerich, Dr. Albert Balaguer, Dr. Josep Porta
Hora i Lloc: 10:30

Events, Seminaris, Conferències i Congressos

WeCare: Atenció al final de la vida. Compartim amb tú la nostra recerca

Inscriu-te al butlletí
X

Vols estar informat dels nostres propers events?