Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Càtedra WeCare
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Scroll cap amunt

Damunt

La Càtedra

WeCare: Atenció al final de la vida

Sota el nom de Càtedra WeCare: Atenció al final de la vida s’estableixen un conjunt de col•laboracions entre la Universitat Internacional de Catalunya, Àltima i l’Institut Català d’Oncologia, destinades a desenvolupar coneixement en l’atenció al final de la vida. A través de la càtedra, es pretén provocar un impacte clínic i social a mig i llarg termini. L’objectiu és convertir-se en un model de referència internacional d’excel•lència en la generació de coneixement sobre les necessitats i atenció de les persones amb enfermetats avançades al final de la vida i les seves famílies. Pretén avançar-se als problemas i aportar solucions als reptes d’ordre personal que sorgeixen en aquests períodes tan especials. Així mateix pretén ser líder d’opinió en tots els aspectes relacionats amb aquesta matèria.

La principal línia de treball de la càtedra es dirigeix a promoure la recerca aplicada, de caràcter interdisciplinar i multidimensional, referida a l’atenció al final de la vida en l’àrea de les cures pal•liatives.

L’àmbit del final de la vida és un àrea sensible on emergeixen necessitats físiques, emocionals, socials i espirituals tant dels pacients com de les seves famílies.

Com a professionals ens proposem els següents objectius amb aquest projecte

Generar
coneixement

Que contribueixi a prevenir i tractar els problemes dels pacients amb enfermetats avançades al final de vida i les seves famílies.

Sensibilitzar a la societat

De les necessitats de l’atenció al final de la vida.

Estudi sobre el desig d’avançar la mort (DAM)

L’atenció de la malaltia al final de la vida comporta una gran complexitat. En els adults, el fenomen del Desig d’Avançar la Mort (DAM) no ha estat estudiat en profunditat ni des d’un prisma multidisciplinari. El nostre grup aborda el coneixement del DAM dels pacients amb processos de malaltia avançada, des de la perspectiva dels qui pateixen, i en el seu entorn immediat. Des del punt de vista metodològic, l’ús integrat de tècniques qualitatives i quantitatives ens està possibilitant avançar en la comprensió del fenomen. La comprensió del “Sentit de la Vida” (SV) com una de les pèrdues que es produeixen en aquests pacients, ens ha portat a aprofundir en el seu coneixement i en l’anàlisi de la seva relació amb el DAM.

Mentre a l’adult la malaltia greu i la mort es poden afrontar com a part d’un procés natural, la possibilitat d’aquest final en el començament de la vida resulta difícil d’assumir. El nostre grup estudia també aquest tema des d’un enfocament clínic, amb la mirada posada en el desenvolupament de les cures pal•liatives perinatals.

Línies de recerca

Cura del pacient

Prevenció, detecció precoç i tractament de problemes relacionats amb la cura directa dels pacients, especialment dels símptomes o altres problemes de salut.

Ètica, emocional, espiritual

Presa de decisions al final de la vida: factors que influeixen en els diferents aspectes ètics, emocionals i espirituals, amb especial èmfasi en l’estudi del desig d’avançar la mort.

Social

Aspectes socials i familiars que tenen a veure amb l’atenció al final de la vida.
Incidint en:

  • L’impacte socio-cultural que governa la presa de decisions en l’àmbit familiar.
  • La vivència de la pèrdua davant la mort (dol).

Hemato-oncologia clínica

Un àmbit que ha rebut fins al moment escassa atenció es l’estudi dels aspectes físics i psicosocials relacionats amb pacients amb neoplàsies hematològiques.

Formen part…

Dr. Josep Porta Sales
Director


Dra. Cristina Monforte
Co-Directora


Dr. Albert Balaguer Santamaria
Coordinador

Coneix el nostre equip

WeCare: Atenció al final de la vida. Compartim amb tú la nostra recerca

Inscriu-te al butlletí
X

Vols estar informat dels nostres propers events?